Warning: assert(): Assertion failed in /customers/f/6/e/pinksterfeestenkanne.be/httpd.www/libraries/cms.php on line 3 Reglement Markt

Reglement

 

logo oud

CULTUREEL ONTSPANNINGSCENTRUM KANNE VZW

REGLEMENT PINKSTERMARKT KANNE


Artikel 1: Standplaatsen

1.1. Het is verboden buiten de toegewezen standplaats daden van kopen en verkopen te stellen.
1.2. Geen enkele standplaats mag worden ingenomen dan na toewijzing door de organisatie.
1.3. Geen enkele financiële verrichting i.v.m. het toewijzen en reserveren van standplaatsen mag worden uitgevoerd door een persoon vreemd aan de organisatie.
1.4. Personen die aan de bepalingen van 1.1., 1.2., en 1.3. geen gevolg geven, kunnen de dag zelf, op eigen kosten en risico, met alle middelen die hiervoor nodig zijn, van de markt verwijderd worden.

Artikel 2: Innemen van standplaatsen

2.1. De standplaatsen worden toegewezen op aanvraag van de betrokkenen. Aan elke aanvrager wordt een standplaats toegewezen, tot volzetting van de plaatsen.
2.2. De standplaatsen moeten bezet worden door de aanvrager zelf. Onder geen enkel beding kan een standplaats door de aanvrager worden afgestaan aan een derde.
2.3. De standplaatsen worden ingenomen tussen 05.00 uur en 07.00 uur ‘s morgens op de dag van de markt.
Vanaf 07.30 uur zal de organisatie beschikken over de vrij gebleven standplaatsen.
2.4. De markt eindigt om 17.00 uur. Personen die een standplaats op de markt hebben, dienen deze ten laatste één uur na de sluiting van de markt ontruimd te hebben.

Artikel 3: Opstelling van de standen


3.1. Tussen de rijen standen dient een vrije doorgang van 4 meter breedte gelaten te worden, voor het verkeer van voertuigen van hulp- en veiligheidsdiensten.
3.2. Het is niet toegelaten voertuigen op of tussen de standplaatsen te parkeren.
3.3. De personen aan wie een standplaats is toegewezen, moet zich steeds schikken naar de aanwijzingen van de organisatie. Doen zij dit niet, dan worden zij van de markt verwijderd.

3.4. Het is verboden om de marktkraam te plaatsen boven ondergrondse hydranten of op een afstand 1 m. van bovengrondse en ondergrondse hydranten. Deze hydranten worden extra gemarkeerd door de Gemeentebestuur Riemst .                                  


Artikel 4: Verkoop van waren

4.1. Het is verboden te koop aan te bieden:
            - wapens,- munitie en andere gevaarlijke voorwerpen
            - levende dieren
            - aanstootgevende voorwerpen van welke aard dan ook
            - auto’s, motorfietsen, bromfietsen etc.
            - vuurwerk

4.2. De verkoop van eetwaren en dranken wordt toegestaan aan de gevestigde handelaars, voor hun winkel of handelszaak, en voor zover de te koop aangeboden eetwaren en/of dranken behoren tot het assortiment dat normaal in hun zaak te koop is.
4.3. De standplaatsen op de Berkenlaan en een gedeelte van Op t Broek en de Boys worden voorbehouden voor beroepsmarktkramers. Hier mogen, alle voor een markt gebruikelijke, waren te koop worden aangeboden, met inachtname van de beperkingen geformuleerd in 4.1.
4.4. Alle andere standplaatsen zijn voorbehouden voor antiek, brocante, en tweedehands voorwerpen. De organisatie zal toezien op de naleving van deze regel teneinde het oorspronkelijke karakter van de markt te vrijwaren.
4.5. Bij overaanbod van een bepaald soort marktkramen, zal de organisatie het aantal hiervan beperken.

Artikel 5: Reinheid der straten

5.1. Personen, aan wie een standplaats is toegewezen, moeten de afval van koopwaar en verpakkingen na afloop van de markt zelf verzamelen en meenemen.
5.2. Standhouders die hun standplaats niet volledig opgeruimd achterlaten, zullen de kosten voor het opruimen moeten betalen, en verliezen voor de markt van volgend jaar hun standplaats.

Artikel 6: Voertuiqen

6.1. Voertuigen t.b.v. het lossen en laden van koopwaren mogen niet langer dan nodig op de markt staan. Tussen 07.30 uur en 18.00 uur moeten alle voertuigen de standplaatsen verlaten. Voertuigen die de doorgang hinderen of op een andere manier een onveilige situatie scheppen, zullen verwijderd worden op kosten van de eigenaar
6.2. Tijdens de openingsuren van de markt is alle verkeer verboden op de voor de markt voorbehouden plaatsen.

Artikel 7: Andere manifestaties

Op de markt zijn verboden:
- het houden van betogingen, samenscholingen, stoeten etc.
- het opstellen van reclamepanelen, reclamezuilen etc., behoudens schriftelijke toestemming van de organisatie.

Artikel 8: Etenswaren

Kramen waarin warme gerechten bereid worden moet gemakelijk bereidbaar zijn voor de voertuigen van de hulpdiensten. Bedoeld worden onder hamburger-en hotdogkramen,braadkippenkramen, frituren,barbecuestands enz…..

Deze kramen dienen bijkomend te beschikken over een brandblusser en een branddeken .

Handelaars met etenswaren dienen hun koopwaar op te slaan en te behandelen volgens de bestaande reglementering  aangaande hygiëne en voedselveiligheid. Kramen dienen bijkomende te schikken over een brandblusser en een branddekken.

.DE BRANDBLUSSER MOET MINSTENS VAN HET TYPE ABC-6KG ZIJN, VOORZIEN VAN KEURINGSATTEST .DIT ATTEST MAG NIET OUDER ZIJN DAN 1 JAAR .

.HET BRANDDEKKEN WORDT OP EEN GOED ZICHTBARE EN GEMAKELIJK BEREIKBARE PLAATS OPHANGEN.

Voor de voeding van de verwarming en /of frituurtoestellen wordt slechts elektriciteit en/ of gas toegestaan. De gasflessen zullen zodanig buiten de kraam opgesteld worden. Zodat zij de doorgang niet belemmeren, noch kunnen omvergelopen worden. Gasinstallaties moeten voldoen aan de geldende reglementeringen ter zake en aan de regels van goed vakmanschap. De gaslessen moeten verankerd worden (ketting) of afgesloten in een veiligheidskast

Afhankelijk van de installatie moeten de nodige keuringsattesten voorgelegd worden :

. Keuringsattesten elektriciteit (indien van toepassing) Dit verslag moet zijn opgesteld door een erkend organisme. Dit verslag mag niet ouder zijn dan 5 jaar ;

. Keuringsattesten gasinstallatie (indien van toepassing) Dit verslag moet zijn opgesteld door een erkende organisme. Dit verslag mag niet ouder zijn dan 1 jaar

Andere benodigde attesten zijn ;

. Certificaat of kopie van de verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid;

. Certificaat of kopie van de brandverzekering;

. Attest van Federaal Agentschap voor Veiligheid van Voedselketen (FAVV):

. Ondernemingsnummer;

DE PINKSTERMARKT IS EEN ORGANISATIE VAN HET C.O.C.K., IN SAMENWERKING MET DE GEMEENTE RIEMST EN DE POLITIE VAN RIEMST.

C.O.C.K. KANNE-RIEMST BELGIE 

Reservering Marktplaats

 x 

geen reserveringen